1

Stichting Nederlands Register voor Opleidingen

in het particulier onderwijs

Geaccrediteerd worden?

Uw opleiding kan de kwaliteit van het opleidingsaanbod objectief en onafhankelijk laten beoordelen (d.i. accrediteren) door de SNRO. Er wordt gekeken naar vorm en inhoud van het opleidingsaanbod en de resultaten.

Vertrouwen op kwaliteit

De landelijke verzekeraars hebben vanaf 2014 de accreditatie van de Medische en Psychosociale Basiskennis (MPsBK) buiten de beroepsverenigingen gelegd. Door de erkenning van de SNRO als onafhankelijk accreditatie-instituut door de landelijke verzekeraars voor MBK en PsBK spreekt het vertrouwen in de kwaliteit en aanpak. De meeste beroepsverenigingen zien ook de noodzaak van onafhankelijke accreditatie door de SNRO volgens transparante criteria.
De SNRO maakt gebruik van de normen en standaarden uit het regulier HBO onderwijs (de NVAO-standaarden). Koepels, beroepsverenigingen, verzekeraars, studenten én cliënten kunnen er dan ook op vertrouwen dat het niveau van de door de SNRO geaccrediteerde opleidingen HBO-conform is.

Kiezen voor een onafhankelijke partner in kwaliteit

De SNRO is een landelijk opererende, onafhankelijke partner in het accreditatieproces en laat zich niet beïnvloeden door commerciële belangen.
De SNRO werkt met een interne accreditatiecommissie die uw inhoudelijke materialen beoordeelt en tevens uw opleiding bezoekt om een goede indruk te krijgen van de kwaliteit van uw aanbod. U hoeft dus niet zelf een commissie samen te stellen.
De voorbereidingstijd van de accreditatie is per opleidingsinstituut verschillend. Kwaliteit staat voorop; ieder kan er de tijd voor nemen die nodig is.

Uw aanbod en SNRO terminologie

De SNRO maakt voor het CAMveld een onderscheid in:

 1. Initiële beroepsopleidingen
  Beroepsopleidingen die studenten/deelnemers opleiden, beginnend vanaf een nulpunt en leidend tot een beroepskwalificatie in het CAM veld. De eisen zijn vastgelegd in de beroepsprofielen, opleidingsberoepsprofielen en accreditatieregels en systemen binnen het Cam veld.
  Onder initiële beroepsopleidingen (zeker in het kader van MPsBK) kunnen ook reguliere HBO opleidingen vallen.
 2. Post-initiële scholing
  Een tweede soort van opleidingsaanbod is gericht op de fase na de hierboven beschreven initiële beroepsopleidingen. Zoals in de inleiding is beschreven, is het tegenwoordig belangrijk om je kennis, vaardigheden en houding permanent te blijven ontwikkelen omdat de ontwikkelingen in het CAM beroepsveld dat vragen.
  Dit is nader onder te verdelen in:
  1. Nascholing
   Dit is gericht op het op peil houden en actualiseren van de reeds verworven beroepskennis. Het is te beschouwen als een vorm van bijtanken.
  2. Bijscholing/aanvullende opleidingen
   Bij bijscholing gaat het om een aanbod dat deelnemers nieuwe kennis aanreikt waarmee nieuwe aspecten aan de beroepsuitoefening kunnen worden toegevoegd.
  3. Specialisatie
   Beroepsopleidingen gericht op specialisatie zijn ook per definitie post initieel. Ze richten zich op het ontwikkelen van specialistische competenties op deel terreinen van de beroepsuitoefening. Dergelijke opleidingen hebben een sterke focus op één beroepsaspect en bieden als zodanig geen allround beroepsopleidingen maar veeleer een surplus bovenop een beroepskwalificatie.

Welk tarief voor welke variant?

De SNRO onderscheidt 6 varianten bij een accreditatie:

 1. Opleidingen
 2. Modules binnen een opleiding
 3. Medische en Psychosociale Basiskennis
 4. Bij- en nascholing en Bij- en nascholing MPsBK
 5. Afstandsleren (afhankelijk van het aanbod)
 6. Systeemaccreditatie (het gehele aanbod van de opleiding is geaccrediteerd)

Het is niet mogelijk om losse modules te stapelen tot een basisopleiding. Er is dan minstens een afstudeermodule en vaak ook medische of psychosociale basiskennis vereist.

De kosten van een accreditatie zijn afhankelijk van de indeling in studiepunten (EC). De kosten voor een accreditatie zijn eenmalig, de (certificaat)bijdrage voor studenten komt jaarlijks terug. 

Klik hier voor een overzicht van alle tarieven.

Laatste nieuws

Openingstijden tijdens Meivakantie

04-02-2018

Ons kantoor is gesloten tijdens de Meivakantie van 27 april t/m 6 mei.Lees verder

De SNRO nieuwsbrief 20 is verstuurd

12-12-2017

De SNRO nieuwsbrief niet ontvangen? Bekijk hem

Lees verder

Contact

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur.
 • Morgenstond 15, 6661 PZ Elst
 • Tel: 0481-202 017
 • Email: info@snro-instituut.nl

Contactformulier