1

Stichting Nederlands Register voor Opleidingen

in het particulier onderwijs

Accreditatie van uw gehele opleidingsinstituut

Bij de SNRO kunt u opleidingen en modules laten accrediteren. De SNRO heeft een verdere ontwikkeling naar systeemtoezicht rondom opleidingen in gang gezet waarbij deze systeem­accreditatie is gericht op de onderliggende kwaliteitsprocessen, strategieën en procedures die het opleidingsinstituut hanteert bij het vormgeven en uitvoeren van haar opleidingen of modules. Systeemaccreditatie grijpt daarmee in op de structurele kwaliteitsprocessen en geeft bij naleving ervan structurele verbeteringen van het opleidingsaanbod in een veel breder kader te zien.

De SNRO geeft een gemotiveerd oordeel op de volgende zes samenhangende onderdelen:

 1. Wat is de visie van de opleidingsorganisatie op de kwaliteit van haar onderwijs?
 2. Hoe wil de opleidingsorganisatie deze visie realiseren?
 3. Hoe werkt de opleidingsorganisatie daarbij samen met andere opleidingsinstituten in haar systeem?
 4. Hoe meet de opleidingsorganisatie in hoeverre de visie wordt gerealiseerd?
 5. Hoe werkt de opleidingsorganisatie aan verbetering?
 6. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Deze zes vragen zijn vertaald in zes standaarden.

Belangrijke uitgangspunten bij systeemaccreditatie door de SNRO:

 • Voordat systeemaccreditatie kan worden behaald, vindt eerst een opleidingsaccreditatie plaats.
 • Er is een voldoende niveau van samenwerking aanwezig tussen de partners opleidings­instituut en SNRO, en tussen het opleidingsinstituut met samenwerkende instituten.
 • De SNRO heeft vertrouwen in het proces van de voortdurende kwaliteitsontwikkeling van een opleidingsinstituut, én het opleidingsinstituut heeft vertrouwen in het handelen van de SNRO.

Laatste nieuws

Openingstijden tijdens Meivakantie

04-02-2018

Ons kantoor is gesloten tijdens de Meivakantie van 27 april t/m 6 mei.Lees verder

De SNRO nieuwsbrief 20 is verstuurd

12-12-2017

De SNRO nieuwsbrief niet ontvangen? Bekijk hem

Lees verder

Contact

Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 12 uur.
 • Morgenstond 15, 6661 PZ Elst
 • Tel: 0481-202 017
 • Email: info@snro-instituut.nl

Contactformulier