Overzicht Academie voor Geesteswetenschappen

Academie voor Geesteswetenschappen

Energetische Begeleiding en Therapie
  • Studiepunten: 65
  • Geldig vanaf: 01-11-2023
  • Geldig tot: 01-11-2026

Academie voor Geesteswetenschappen

Academie voor Geesteswetenschappen

De Academie verzorgt (beroeps)onderwijs op HBO-niveau op het gebied van zingeving, spiritualiteit en (complementaire) geestelijke gezondheidszorg, met de nadruk op de wisselwerking tussen het spiritueel/metafysische en het rationeel/praktische. Veel aandacht gaat daarbij uit naar zelfontwikkeling en innerlijke groei. Met een combinatie van colleges, studie, reflectie en vaardigheidstraining bieden we onze studenten handvatten om de spirituele dimensie in leven en werk te integreren, door: Het hele palet van de menselijke ervaring serieus te nemen, inclusief bijzondere ervaringen waar mensen van getuigen zoals uittredingen, helderziendheid en bijna-doodervaring; Deze even respectvol als diepgaand te onderzoeken en niet iedere verklaring voor waar aan te nemen; Hiervoor te rade te gaan bij de psychologie, de filosofie, de mystiek, de gnostiek en de esoterie; en bij auteurs als William James, Carl Jung, Karl Jaspers en nog vele anderen.