Tarieven 2024

Scholingstype (3) Accreditatie Jaarlijkse certificaatbijdrage (1) Heraccreditatie (2)
Opleiding tot 60 EC € 1.727,- € 15,40 per student per jaar € 1.470,- Contact
Opleiding 60 tot 240 EC € 3.410,- € 15,40 per student per jaar € 2.900,- Contact
Module in opleiding tot 60 EC € 1.280,- € 8,25 per uitgegeven certificaat € 1.090,- Contact
Medische of Psychosociale Basiskennis (MPsBK), Plato norm € 1.280,- € 8,25 per uitgegeven certificaat € 1.090,- Contact
Bij- en nascholing ≤ 0,33 EC € 330,- € 8,25 per uitgegeven certificaat € 330,- Contact
Bij-en nascholing MPsBK ≤ 0,33 EC € 330,- € 8,25 per uitgegeven certificaat € 330,- Contact
Bij- en nascholing 0,33 tot 1,5 EC € 385,- € 8,25 per uitgegeven certificaat € 385,- Contact
Bij- en nascholing 1,5 tot 15 EC € 935,- € 8,25 per uitgegeven certificaat € 935,- Contact
Bij-en nascholing e-learning € 605,- € 8,25 per uitgegeven certificaat € 605,- Contact
Systeemaccreditatie (4) € 4.235,- € 8,25 per uitgegeven certificaat € 4.235,- Contact
Gesprek op locatie € 337,- reiskosten p.p. (€ 0,31 per km of gemaakte kosten ov) Contact
Audit (5) € 74,- per visiteur / uur + € 275,- adminkosten € 8,25,- per uitgegeven certificaat Contact
Inhoudelijke vraag aan Accreditatie Commissie (6) € 74,- per visiteur / uur + € 275,- adminkosten Contact
  • (1) De SNRO heeft geen BTW verplichting.
  • (2) Een accreditatie is voor 3 jaar geldig, tenzij anders besloten door het Bestuur SNRO. Na aflopen van de accreditatietermijn, of bij een verandering of uitbreiding van het reeds geaccrediteerde curriculum kunt u een heraccreditatie aanvragen.
  • (3) 1 EC is 28 studie-uren.
  • (4) Voor het aanvragen van een systeemaccreditatie is een eerdere accreditatie van een bestaande opleiding van het opleidingsinstituut vereist. De kosten van een systeem- en een heraccreditatie is het hierboven genoemde vaste bedrag dat bij aanvraag van de accreditatie of heraccreditatie wordt voldaan.
  • (5) Een audit, visitatie of voortgangsevaluatie is een bezoek van één of enkele leden van de Accreditatie Commissie aan het opleidingsinstituut om ter plaatse een bepaald onderzoek uit te voeren. Een dergelijke audit wordt bij accreditatie afgesproken of vindt plaats op initiatief van het Bestuur SNRO of de Accreditatie Commissie.
  • (6) Denkt u hierbij aan een interpretatievraag of een beoordelingsverzoek van een aanpassing van het curriculum